Rada Európy

Inštitúcia usilujúca sa o slobodu jednotlivcov, politickú slobodu, šírenie pravej demokracie. Jej hlavný cieľom je jednota v rozmanitosti Európanov so spoločným dedičstvom a rovnakými právami.

Užitočné weby k téme a knižnica

Užitočné weby k téme Rada Európy:

Informačné centrum mladých:www.icm.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých