Vzdelávanie

Formela TeoPrax: školenie o neformálnom vzdelávaní

Vzdelávanie | Štvrtok, 13. December 2018

Toto medzinárodné školenie je zamerané na preskúmanie rozdielov medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním mládeže. Školenie chce účastníkov pripraviť na to, ako správne používať neformálne vzdelávanie v praxi a tiež ako ho integrovať do projektov programu Erasmus+.
Miesto konania: Slovensko, Terchová
Termín: 25. 1. - 29. 1. 2019
Uzávierka prihlášok:
27. december 2018
Školitelia:
Monika Novosadová (ČR, Asociace pro podporu neformálního vzdělávaní)
Tomáš Pešek (SR, YouthWatch)

Ciele aktivity:
Hlavným cieľom školenia Formela je vysvetliť účastníkom rozdiely medzi formálnym a neformálnym vzdelávaním. Porozumieť jednotlivým prvkom neformálneho vzdelávania a jeho významu. Vytvoriť koncept neformálneho vzdelávania na Slovensku a v Česku. Vymieňať si vzájomné skúsenosti s neformálnym vzdelávaním. Zvyšovať kvalitu neformálneho vzdelávania na Slovensku.

1.) Porozumieť rozdielom medzi neformálnym vzdelávaním, formálnym vzdelávaním a informálnym vzdelávaním;

- podieľať sa na šírení povedomia o rozvoji neformálneho vzdelávania v programových krajinách Erasmus+, pochopiť rozdiely a podobnosti.

2.) Mať povedomie o tom, ako neformálne vzdelávanie vyzerá.

3.) Pochopiť niekoľko prvkov neformálneho vzdelávania a ich význam pri organizovaní vlastných aktivít;

- zdieľať koncept neformálneho vzdelávania vytvoreného v česko-slovenskej realite.

4.) Odskúšanie a zažitie metód NFV prenosných na účastníkov.

5.) Zohľadniť, do akej miery účastníci využívajú neformálne vzdelávanie v praxi a kde je priestor na zmenu ich praxe.

6.) Zvýšiť kvalitu NFV, zdieľať príklad dobrej praxe v kontexte NFV v práci s mládežou.

7.) Vychádzať z príkladov osvedčených postupov používaných na Slovensku a v Českej republike. 

Pracovný jazyk:
anglický jazyk

Cieľová skupina:
18+, pracovníci s mládežou (napr. reprezentanti mládežníckych organizácií, Centier voľného času a pod.) alebo tí, ktorí pracujú v ďalších profesiách s mladými ľuďmi (sociálni pracovníci a pod.); mládežnícki lídri, mentori EVS, učitelia.

Počet účastníkov:
8 účastníkov zo Slovenska.

Náklady spojené s účasťou na školení:
Ubytovanie a strava sú hradené z prostriedkov programu Erasmus+.
90 % cestovných nákladov hradí účastníkovi slovenská Národná agentúra a 10% si hradí účastník sám alebo hradí minimálne 20 EUR v prípade, že sa jedná o menšiu sumu. Odporúčame, aby si účastník zabezpečil aj cestovné poistenie počas doby trvania školenia.

Účastnícky poplatok 10€.

Súvisiaci link: PRIHLÁŠKA na školenie

Vyber si svoje Informačné centrum mladých