Vzdelávanie

Letná akadémia Discover

Vzdelávanie | Štvrtok, 23. Máj 2019

Letná akadémia Discover je letné podujatie, ktoré každoročne umožňuje stredoškolákom a stredoškoláčkam na týždeň zažiť inšpiratívnu atmosféru najkvalitnejších univerzít a snaží sa im sprostredkovať hodnoty poznania, občianstva a rozmanitosti. Študentkám a študentom ponúka široké portfólio kurzov, od biológie či práva cez robotiku a kvantovú fyziku až po tanec a fotografiu. Na kurzoch účastníci a účastníčky formou experimentov, simulácií a diskusií objavujú obory, ktoré ich jednoducho fascinujú, alebo o ktorých štúdiu na vysokej škole uvažujú, a preto by ich chceli bližšie spoznať.
#DiscoverYourself
7.-14.7. 2019 (ostávajú voľné miesta)
18.-25.8. 2019 (iba waiting list)
v Podskalí (pri Považskej Bystrici)
Organizujeme aj medzinárodný turnus medzi 4. a 11. 8. 2019.
Viac info na stránke DISCOVER.SK

Vyber si svoje Informačné centrum mladých