Vzdelávanie

Medialize it! Part II: začni školský rok medzinárodnou výmenou!

Vzdelávanie | Utorok, 30. Júl 2019

obrazok
Hľadáme: 4 účastníkov zo Slovenska vo veku 15 - 18 rokov a 1 skupinového lídra 18+ pre medzinárodný projekt v nádhernom Českom Krumlove, 16. - 25. septembra 2019!
Účastníci projektu sa budú v rámci národnostne zmiešaných tímov venovať filmovej animácii, žurnalistike, klasickej tvorbe fotografie, či rozhlasovému vysielaniu. Z remeselných činností si vyskúšajú kováčstvo, prácu s kožou a maľbu na hodváb. Všetkými aktivitami je prestúpený motív interkultúrneho vzdelávania prameniaci z dialógu medzi jednotlivým účastníkmi, ktorí pochádzajú z rozdielneho kultúrneho prostredia. Časť programu bude venovaná práve poznávaniu národných špecifík a zvykov partnerských krajín, či exkurziám na historicky a kultúrne hodnotné lokality Českokrumlovska.

Projekt bude prebiehať v angličtine, preto je dôležité, aby boli účastníci schopní plynule komunikovať v tomto jazyku.
Viac info:
Partnerské krajiny: Česko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Macedónsko, Maďarsko
Celkový počet účastníkov: 24 + 6 lídrov (jeden z každej krajiny)
Miesto konania: Český Krumlov, Južné Čechy, Praha (projekt končí v Prahe, preto aj cestovné lístky späť je nutné objednávať na 25. 9. 2019 z Prahy)
Organizátor: Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s., Český Krumlov
Kontaktná osoba - organizátor: Jiří Muk, E-mail: muk@cpdm.cz, Tel: +420 734 443 923
Kontaktná osoba - partnerská organizácia v SR (ZIPCeM): Lucia Macaláková, E-mail: lucia@zipcem.sk, Tel: +421 911 183 383
Všetky náklady sú plne hradené organizátorom projektu.

Prihláste sa cez FORMULÁR. do 31.8.2019

Viac info nájdete v priloženom infopacku:

Medialize It Part II Infopack

...alebo priamo na stránke CPDM

Vyber si svoje Informačné centrum mladých