Vzdelávanie

Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation: medzinárodné školenie

Vzdelávanie | Piatok, 16. August 2019

Ponuka od Národnej agentúry Erasmus+ Slovensko: Srdečne vás pozývame na medzinárodné školenie Strategic Partnership Plus- Empowering Democratic Participation, 12-16 November 2019 | Bukurešť, Rumunsko zamerané na tému ako napísať úspešnú projektovú žiadosť v rámci Strategických partnerstiev. Školenie je vhodný priestor na získavanie kontaktov a potenciálnych partnerov do projektu. Tematické zameranie na tento rok je demokratická participácia.
Využite jedinečnú príležitosť načerpať inšpiráciu na nové partnerstvá a projekty. Bližšie informácie o školení a prihlášku nájdete na tomto linku: https://www.iuventa.sk/sk/Aktualne-skolenia/strategic-partnership-plus-empowering-democratic-participation-1.alej?eventid=1059

Profil účastníka: 

- zastupuje alebo pôsobí v jednej z oblastí: mládež, školské vzdelávanie, odborné vzdelávanie a príprava, vzdelávanie dospelých;
- nezúčastnil sa na projekte KA2 (strategické partnerstvo) Erasmus + ako koordinátor;
- má motiváciu a motiváciu písať, predkladať a implementovať projektový návrh;
- má podporu a súhlas zastupujúcej organizácie;
- má úroveň angličtiny na hovorovej úrovni;
- môže sa zúčastniť školenia počas 3 dní

Deadline na prihlasovanie je do 29. September, 2019. 

Ubytovanie, strava a cestovné náklady sú hradené z rozpočtu Erasmus+

V prípade otázok neváhajte kontaktovať Natáliu Nemcovú z NA Erasmus+ Slovensko: natalia.nemcova@iuventa.sk

Vyber si svoje Informačné centrum mladých