Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Dotazník- názory mladých ľudí

26.04.2021

V rámci celoeurópskeho projektu Európsky dialóg s mládežou, ktorý ste v minulosti mohli poznať pod názvom Štruktúrovaný dialóg sa do 15.6.2021 realizuje prieskum, v ktorom zisťujeme názory mladých ľudí vo veku od 13 do 30 rokov.

V tejto súvislosti sa na Vás obraciame s prosbou o vyplnenie online dotazníka. Po otvorení dotazníka je možné v pravej časti zmeniť jazyk dotazníka a jeho vyplnenie by malo zabrať maximálne 10 minút.

Ďakujem veľmi…

...čítať viac

Valné zhromaždenie ZIPCeM - po prvý krát v online priestore

26.03.2021

Dňa 26.03.2021 Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR realizovalo o 16:00 hodine online Valné zhromaždenie, ktorého sa zúčastnili aj zástupcovia členských organizácií. Jednou z hlavných tém valného zhromaždenia bola aj zmena pôsobenia organizácie ZIPCeM na adresu: Falešníka 6, 971 01 Prievidza.

...čítať viac

RÁD SA ZAPÁJAŠ DO SÚŤAŽÍ?

18.03.2021

Rada mládeže Žilinského kraja vyhlásila pre vás video súťaž zameranú na zviditeľnenie hodnôt a prínosu Európskej únie pre mladých ľudí očami a skúsenosťami mládeže. 👀

Hlavnou témou obsahového zameranie súťaže je: ČO PONÚKA EURÓPSKA ÚNIA MLADÝM ĽUĎOM. 🎥

Videá s najvyšším počtom laikov budú odmenené darčekovými poukážkami: 1. miesto vo výške 150,00€, 2. miesto vo výške 100,00€ a 3. miesto vo výške 50,00€.🎁

...čítať viac

Projekty

Aktívne pomáhame mladým ľuďom a realizujeme pre nich projekty

Nenáročne a tvorivo o NATO

Jedinečný a svojho času inovatívny projekt

Ukáž

Každý iný-všetci rovní

Pracovné listy a pracové zošity v rámci európskej kampane

Ukáž

Infomobil

Informácie pre mladých priamo v ich meste

Ukáž

Spolupráca s AICM ČR

Medzinárodná spolupráca

Ukáž

Za jedno lano

Národný projekt pre štruktúrovaný dialóg

Ukáž

V dobrých rukách – vzdelávame neformálne

Spolupráca a neformálne vzdelávanie

Ukáž

Náš tím

Spoločne pracujeme na vízií pre mladých a ponúkame im naše skúsenosti

Mgr. Elena Valenteje
predsedníčka ZIPCeM

Ing. Ladislav Kmeť
podpredseda ZIPCeM

Lukáš Hrošovský
podpredseda ZIPCeM pre medzinárodné vzťahy

Ing. Marcela Lučanská
tajomníčka ZIPCeM

Mgr. Juliana Martinková
členka predsedníctva ZIPCeM

Mgr. Jozefína Štraussová
čestná členka predsedníctva ZIPCeM

Ing. Jozef Ristvej
revízor ZIPCeM

Naši partneri

Informujeme a pomáhame aj vďaka našim partnerom

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach