Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Národný mládežnícky parlament

15.05.2024

Už zopár dlhých týždňov pracujeme na našom projekte Národného mládežníckeho parlamentu (NMP). Po pár rokoch neaktivity, sme NMP dostali ako platformou, s veľkou dôverou od bývalého vedenia. Ich hlavným cieľom bolo dostať zmienku o mládežníckych parlamentoch do Zbierky zákonov o obecnom zriadení, čo sa im aj úspešne podarilo. Naším cieľom je v týchto legislatívnych krokoch pokračovať a zvýrazniť činnosť mládežníckych parlamentov na Slovensku. Posilniť tak…

...čítať viac

Mapovanie potrieb mládeže

26.04.2024

V spolupráci s Trnavskými klubovňami, mestom Trnava a našimi členskými organizáciami Lifestarter a SaUvedom v Trnave tvoríme dotazník Mapovanie potrieb detí a mládeže v meste Trnava. Na našich pravidelných stretnutiach zostavujeme otázky z oblasti vzdelávania, voľného času, participácie, bezpečnosti a zdravia. Tento dotazník nám poskytne obraz o tom, ako dnešná mládež vníma a uvedomuje si svoje možnosti v meste a čo by potrebovali a chceli oni sami. Výsledky z dotazníka…

...čítať viac

Valné zhromaždenie ZIPCeM

27.03.2024

Dňa 27. 03. 2024 sa konalo valné zhromaždenie členských organizácií ZIPCeM. Sme radi, že pozvanie prijal aj Tomáš Horváth, riaditeľ odboru podpory neformálneho vzdelávania NIVAM. V rámci programu sa prostredníctvom krátkeho príhovoru predstavil nový predseda Lukáš Hrošovský, do našej siete sme prijímali nových členov pozorovateľov a predstavili sme si víziu a plány na rok 2024. Kyticou a slovami sme poďakovali bývalej predsedkyni Elene Valenteje za jej prínos pre…

...čítať viac

Projekty

Aktívne pomáhame mladým ľuďom a realizujeme pre nich projekty

Nenáročne a tvorivo o NATO

Jedinečný a svojho času inovatívny projekt

Ukáž

Každý iný-všetci rovní

Pracovné listy a pracové zošity v rámci európskej kampane

Ukáž

Infomobil

Informácie pre mladých priamo v ich meste

Ukáž

Spolupráca s AICM ČR

Medzinárodná spolupráca

Ukáž

Za jedno lano

Národný projekt pre štruktúrovaný dialóg

Ukáž

V dobrých rukách – vzdelávame neformálne

Spolupráca a neformálne vzdelávanie

Ukáž

Náš tím

Spoločne pracujeme na vízií pre mladých a ponúkame im naše skúsenosti

Lukáš Hrošovský
predseda ZIPCeM

Ing. Marek Štítny
podpredseda ZIPCeM

Denis Polenik
tajomník ZIPCeM

Ing. Marcela Lučanská
členka predsedníctva ZIPCeM

Mgr. Elena Valenteje
čestná členka predsedníctva ZIPCeM

PhDr. Juliana Martinková
čestná členka predsedníctva ZIPCeM

Ing. Jozef Ristvej
revízor ZIPCeM

Naši partneri

Informujeme a pomáhame aj vďaka našim partnerom

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach