S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Povieme viac: Ako vystupovať presvedčivo

30.11.2020

Ďalšie zo sérií školení, zamerané na prezentáciu našej činnosti bolo tentokrát zamerané aj na vystupovanie pred médiami a voľbu vhodných výrazových prostriedkov. Školenie realizovalo PDCS z Bratislavy, s ktorým máme dlhodobo len pozitívne skúsenosti.

...čítať viac

Veľmi aktuálne: Komunikácia s mladým človekom v kríze

09.11.2020

Výber tém pre naše školenia vždy prebiehal participatívne, so zapojením všetkých členských organizácií. V súčasnej dobe sme sa jednohlasne zhodli na potrebnosti tohto typu školenia, žijeme v dobe, s ktorou sme sa doteraz nestretli, zažívame situácie, ktoré sme predtým nikdy nezažili. Sociálna izolácia sa hrozivo odráža na narastajúcich číslach psychických porúch a ochorení u mladých ľudí, problémy v rodinách sa prehlbujú a ľudia čoraz častejšie vyhľadávajú…

...čítať viac

Vedenie väčších skupín: Facilitácia II

30.10.2020

Prvú časť školenia sme absolvovali prezenčne a dúfali sme, že sa to podarí aj s tou druhou. Nestalo sa tak a boli sme nútení aj s touto aktivitou prejsť do online prostredia. Vďaka výbornej školiteľke Karolíne Mikovej z PDCS sme však strávili chvíle za počítačmi naozaj intenzívne a prakticky.

...čítať viac

Strana:  1 2 3 >  Posledná »

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach