S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Mladí ľudia a informácie: Kde a ako ich vyhľadávajú?

09.02.2020

Rok 2019 sme ukončili s vyhodnotením prieskumu „Mladí ľudia a informácie: Kde a ako ich vyhľadávajú?. Zber odpovedí bol realizovaný prevažne v období október – december 2019 a okrem Združenia Informačných a poradenkých centier mladých v SR ho realizovali členské organizácie, poskytujúce informačné a poradenské služby.
Zber dát prebiehal v dvoch formách: online prostredníctvom dotazníkov a offline, prostredníctvom interview s mladými ľuďmi. Niektoré zapojené…

...čítať viac

Dali sme hlavy dokopy

07.10.2019

Na začiatku septembra sme sa stretli v krásnom prostredí Rematy pri Handlovej so zástupcami členských organizácií ZIPCeM, aby sme im predstavili výsledky analýzy stavu organizácie, ktorú sme v predchádzajúcich mesiacoch riešili v spolupráci organizácie Voices. Vopred sme na základe odporúčaní z analýzy pripravili odporúčania, ktoré boli predmetom dvojdňového spoločného stretnutia. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Moderné informačné a poradenské…

...čítať viac

Zisťujeme, aké informácie mladí ľudia skutočne potrebujú

24.09.2019

Pomôžete nám? V rámci zlepšovania našich služieb sme sa rozhodli zmapovať skutočné potreby mladých ľudí prostredníctvom dotazníka. Čím väčší počet odpovedí dostaneme, tým lepšie sa môžeme prispôsobiť ich potrebám. Vopred Vám ďakujeme za šírenie: https://www.survio.com/survey/d/G5O1K1S3E5C9K7L7V?preview=1

...čítať viac

Strana:  <  1 2 3 >

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach