S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Online vs. offline? Neporovnávame, spoznávame.

26.04.2020

V rámci sociálneho dištancu sa rozdelili nielen rodiny a priatelia, ale prerušilo sa aj množstvo pracovných aktivít v našich organizáciách. Zdvihla sa vlna aktivít v online priestore a sociálne siete praskali ponukami webinárov, online školení a podobne. Rýchlo reagujúc na túto situáciu, zabezpečili sme pre naše členské organizácie školenie Online facilitácie, ktoré ponúka PDCS z Bratislavy. Toto školenie bolo súčasťou projektu ´Moderné informačné a poradenské…

...čítať viac

Mladí ľudia a informácie: Kde a ako ich vyhľadávajú?

09.02.2020

Rok 2019 sme ukončili s vyhodnotením prieskumu „Mladí ľudia a informácie: Kde a ako ich vyhľadávajú?. Zber odpovedí bol realizovaný prevažne v období október – december 2019 a okrem Združenia Informačných a poradenkých centier mladých v SR ho realizovali členské organizácie, poskytujúce informačné a poradenské služby.
Zber dát prebiehal v dvoch formách: online prostredníctvom dotazníkov a offline, prostredníctvom interview s mladými ľuďmi. Niektoré zapojené…

...čítať viac

Dali sme hlavy dokopy

07.10.2019

Na začiatku septembra sme sa stretli v krásnom prostredí Rematy pri Handlovej so zástupcami členských organizácií ZIPCeM, aby sme im predstavili výsledky analýzy stavu organizácie, ktorú sme v predchádzajúcich mesiacoch riešili v spolupráci organizácie Voices. Vopred sme na základe odporúčaní z analýzy pripravili odporúčania, ktoré boli predmetom dvojdňového spoločného stretnutia. Toto stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu „Moderné informačné a poradenské…

...čítať viac

Strana: « Prvá  <  1 2 3 4 >

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach