Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Kam kráča participácia mladých ľudí na Slovensku?

20.10.2020

Na túto otázku sme sa snažili, aj spolu s našimi hosťami, hľadať odpoveď počas online konferencie, ktorú sme usporiadali cez platformu ZOOM 9. októbra 2020. Bola to virtuálna náhrada živej konferencie v Žiline, ktorú sme museli zrušiť len dva dni pred jej konaním.
Na začiatku sa účastníkom prihovorila predsedníčka Združenia Informačných a poradenských centier mladých v SR, pani Elena Valenteje, nasledovali naši dvaja hostia, naši ambasádori a aktívni mladí ľudia, ktorí s nami spolupracujú už od začiatku našej činnosti v oblasti participácie.

Prvou bola Andrea Dolinská, ktorá vedie Radu mládeže Banskobystrického kraja, aktívne sa „mieša“ do veci verejných už takmer 10 rokov cez mládežnícku participáciu a vyskúšala si aj pohľad z druhej strany, ako pracovníčka Mesta Banská Bystrica, kde riešila medzinárodné vzťahy a, neprekvapivo, oblasť participácie.  Jej výzvou pre ostatných je nečakať, kedy začne veci riešiť niekto iný. Participácia má možnosť sa pohnúť vpred len vtedy, keď sa do toho pustíme naplno.

Našim druhým hosťom bol Martin Ruščanský, účastník jedného z našich úplne prvých diskusných stretnutí. Martin je momentálne poslancom MsZ v Humennom, stále aktívne pôsobí v oblasti mládežníckej politiky ako predseda Národného mládežníckeho parlamentu a ešte aktívnejšie – priamo v Humennom. Martin podľa svojho vzoru odkazuje ostatným, aby sa nedali odradiť neúspechmi, ale naopak, aby dokázali tým, ktorí sa im snažia stavať do cesty prekážky, že to nestačí. V skratke: keď vás vyhodia dverami, vráťte sa oknom.

Koľko krokov spravila participácia cez aktivity ZIPCeM a Európsky dialóg s mládežou, ktorý v SR štartoval koordinovaný práve našou organizáciou? Na mušku sme si zobrali obdobie od roku 2014, kedy sme do toho vhupli naplno. V prezentácii odznelo napríklad číslo 1815, čo bol do dňa konania konferencie počet aktívnych účastníkov našich aktivít, vrátane tvorcov politík, ktorí z toho čísla tvorili až tretinu počtu. Mladí ľudia sa v priebehu rokov stále najviac zaujímajú o ochranu životného prostredia, zdravší život v mestách, stále viac sa objavuje volanie po rešpekte a vlastnom priestore pre rozvoj, no kriticky priznávajú aj vysokú mieru nezáujmu, rýchlo sa strácajúcu motiváciu, či ľahkovážnosť v mnohých situáciách. K zapájaniu sa do verejného života však majú pozitívny vzťah, čo sa odrazilo aj na ich miere zapojenia do organizovania aktivít. Z pôvodnej úplnej organizácie nami sme sa dostali až k tomu, že sme na diskusné stretnutia chodievali už „na hotové“, pretože to zorganizovali naši ambasádori, alebo aktívni mladí ľudia z konkrétnej samosprávy.

Európskemu dialógu s mládežou sa od roku 2016 na Slovensku venuje Rada mládeže Slovenska. Od Michaely Rídzikovej a Veroniky Vlčkovej sme sa dozvedeli, že mladí Slováci vnímajú problém pri rovných príležitostiach na trhu práce, chýba im férový prístup. Prieskum sa zameriaval aj na otázky, týkajúce sa mladých ľudí, žijúcich na vidieku. Tu, viac ako dve tretiny opýtaných, považuje za podmienku kvalitného života najmä dostupnosť kvalitného vzdelávania, dobrých pracovných miest a zamestnania. Ako aj kvalitnej infraštruktúry. Potvrdilo sa, že mladí ľudia vnímajú naliehavú potrebu zmeny prístupu k ochrane prírody. Rovnako silno tiež zaznieva potreba byť súčasťou zdravej komunity a to najmä za prostredníctvom kvalitnej práce s mládežou.

No a práve takú nám predstavili tri skupiny mladých ľudí. Monika Haľamová, Matúš Maljar a Patrik Hyll z Kysucko – Novo – Mestského parlamentu a organizácie SYTEV, hovorili o vytváraní dôležitého dokumentu – Analýzy potrieb detí a mládeže v meste a o činnosti parlamentu, o spolupráci s mestom, prekážkach a úspechoch. Lucia Ludvigh Cintulová reprezentovala mladých ľudí z Malaciek, kde organizácia Protect work realizovala projekt Ekologické iniciatívy vidieckej mládeže pod rúškom participácie. Tento prirodzene vyplynul z potrieb mladých ľudí a prepojil mesto, mladých ľudí, políciu, školy, neformálne skupiny. Jeho výstupom bolo divadelné predstavenie.
Ako posledný sa predstavil Jakub Boruv z Mestského mládežníckeho parlamentu Mladý Bardejov. Jeho členovia sú členmi siedmych komisií pri Mestskom zastupiteľstve, s mestom a jeho predstaviteľmi si postupne vytvorili rešpektujúci obojstranný vzťah a to na základe reálnych aktivít a všetkého, čo obe strany boli ochotné pre mesto a mladých ľudí spraviť. Mladý Bardejov okrem aktivít v meste rozvíja aj medzinárodnú spoluprácu a to najmä s Poľskom, kde je mládežnícka politika v mnohom príkladom pre tú našu.

Podujatie sme zakončili dvoma paralelnými workshopmi. Tibor Lachkovič z EduEra hovoril, čo áno a čo nie, keď potrebujete zviditeľniť svoju organizáciu a Jakub Boruv priblížil metódu hľadania originálnych riešení, ktorú si vymysleli v Bardejove a volá sa Creathon. Online priestor sme využili, ako sa dalo.

Všetci prezentujúci sú určitým spôsobom spojení so ZIPCeM. V Kysuckom Novom Meste sa práca s mládežou pohla vďaka diskusnému stretnutiu Vyjadri sa! a neoblomnosti mladých z organizácie SYTEV. Protect work z Malaciek realizuje svoju činnosť ako Informačné centrum mladých, teda je našou členskou organizáciou. No na úplnom začiatku boli práve naše aktivity zamerané na participáciu, ktorých sa zástupcovia organizácie zúčastnili. Mladí z bardejovského parlamentu si prešli asi všetkými našimi aktivitami, niektorými dokonca viac krát. To, že s mnohými účastníkmi našich aktivít stále spolupracujeme a posúvame sa ďalej a ďalej, je pre nás zmyslom tejto práce.

Za tie roky poznáme aktívnych mladých ľudí takmer vo všetkých mestách na Slovensku. A zároveň vnímame, že táto cesta nesmie skončiť, s vytváraním podmienok pre dialóg mladých a tvorcov politík ide ruka v ruke posilňovanie občianskej spoločnosti, pozitívnych hodnôt u mladých ľudí. Takto sa rozvíja vzťah k svojmu okoliu a otvára rozhľad o skutočných možnostiach mladých ľudia meniť podmienky vo svojom meste alebo obci.

Aj preto sme sa rozhodli o ďalšiu nadstavbu našej činnosti. odovzdáme toto naše know – how ďalej. Budeme sa snažiť posilniť vzťah k práci s mládežou u zástupcov samospráv, odovzdať zručnosti vo vedení neformálnych diskusných stretnutí čo najväčšiemu množstvu pracovníkov s mládežou. Títo všetci budú štartovať a motivovať mladých ľudí po celom Slovensku, budú trpezlivo pracovať na ich dialógu s tvorcami politík. Pre tento účel sme podali žiadosť o podporu z programu Erasmus+, vďaka ktorému sme realizovali už množstvo našich aktivít, vrátane tejto.
Snáď takto participácia zájde čo najďalej. Do škôl, domácností, do miest a obcí a hlavne - nájde si cestu k mladým ľuďom, do ich šikovných hláv. Kráčajte s nami.

Ďakujeme všetkým, s ktorými sme mali možnosť pracovať, aj vám všetkým, ktorí ste sa pripojili k našej online konferencii.

Prezentácie z konferencie, ako aj ďalšie inšpiratívne zdroje z oblasti participácie nájdete na Padlete, Kliknite.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo záujmu o spoluprácu nás neváhajte kontaktovať:

Lucia Macaláková, ZIPCeM SR
E-mail:

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach