Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Majú mladí ľudia o dianie okolo seba záujem?

23.09.2020

Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR (ZIPCeM) sa od roku 2014 aktívne venuje podpore aktívneho občianstva a mládežníckej politiky. Svoje skúsenosti, postrehy a príklady dobrej praxe budú zdieľať na konferencii v žilinskom Palace Hoteli Polom už 1. októbra 2020, na ktorú vás týmto pozývame.

„Najľahší spôsob ako stratiť dôveru a úctu mladých, je dávať im nekonečné rady.“ povedal už Ernest Hemingway a preto sme sa rozhodli mladým neradiť, ale pýtať sa ich a počúvať. Ich dôvera je pre nás veľmi dôležitá. A ich budúcnosť rovnako. Ak chceme, aby z detí a mladých ľudí vyrástli spokojní, zodpovední a rozhľadení dospelí, vychovajme ich tak. Pripravme im podmienky, v ktorých budú rásť nielen telesne, ale i duševne.

Naše aktivity sú preto zamerané na zisťovanie reálnych potrieb mladých ľudí. Ale nielen na to. Popri tom im vytvárame priestor na vyjadrovanie svojich názorov a pripomienok k životu okolo seba. Toto všetko môžu prediskutovať priamo so zástupcami miestnej samosprávy, inštitúcií a podobne, v bezpečnej, neformálnej atmosfére. Výsledkom takýchto stretnutí bývajú spoločné iniciatívy mladých a dospelých v mestách a obciach. Ako sa im darí? Čo vplýva na úspech a udržateľnosť aktivít? Aké potreby mladých ľudí sa opakujú najčastejšie?

V Žiline odznejú nielen odpovede na tieto otázky, ale i prezentácie od mladých aktivistov – účastníkov našich aktivít a výstupy z výskumov, zažijete interaktívne workshopy, stretnete inšpiratívnych hostí.

Zúčastnia sa jej členské organizácie ZIPCeM, zástupcovia organizácie IUVENTA – Slovenského inštitútu mládeže, Rady mládeže Slovenska, zástupcovia menších i väčších samospráv a ďalší. Dôležitou súčasťou budú mladí ľudia, rozprávajúci o svojich projektoch, o svojej snahe zmeniť svoje mesto a o tom, ako sa im pri tom darí, či nedarí a prečo.

Mladí ľudia sú v súčasnej neistej dobe to jediné, čo nás spája s budúcnosťou nielen našej krajiny. Zaslúžia si preto naši stopercentnú pozornosť.

Účasť na konferencii „Kam kráčaš, participácia?“ potvrďte, prosím, prostredníctvom registračného formuláru: https://bit.ly/33NpnMh

Konferencia bude prebiehať v súlade so všetkými, aktuálne platnými, opatreniami v súvislosti so šírením COVID-19. Ak sa situácia akokoľvek zmení, budeme Vás ihneď informovať.

Kontaktná osoba: Lucia Macaláková, ZIPCeM
, +421 911 183 383

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach