Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Odporúčania pre mladých aktivistov sme rozšírili o príspevky od našich ambasádorov

29.12.2020

Publikácia s názvom ...pretože vám to nie je jedno bola výstupom jedného z našich projektov. Keďže po jej vydaní sme v aktivitách na podporu participácie mladých ľudí pokračovali, rozhodli sme sa rozšíriť o príbehy Ambasádorov štruktúrovaného dialógu, mladých aktivistov, ktorí absolvovali školenia Štartér, a niekoľko rokov s nami spolupracovali na ďalších aktivitách.

Na niekoľkých úvodných stranách popisujeme, ako sa dá viesť dialóg mladých ľudí a tvorcov politík, neformálne a pritom s kvalitnými výstupmi. Koho osloviť, ako nájsť správne miesto, ako komunikovať s mladými aj dospelými, či ako viesť samotné aktivity. To, že sa to dá, máme potvrdené. Mnohé z našich posledných stretnutí totiž naozaj zorganizovali samotní mladí ľudia vo svojich mestách a tak sa mi podarilo naštartovať mnoho spoločných iniciatív s dôležitými dospelými.

V rozšírenej časti prinášame rozhovory s mladými ľuďmi, ktorí zanechali silnú stopu vo svojich mestách. Boli to práve oni, ktorí sa starali a starajú o to, aby sa mladí ľudia v ich mestách mali lepšie a spolu so svojimi tímami a mládežníckymi parlamentami ich zastupujú aj v komunikácii s mestským zastupiteľstvom a ďalšími „dôležitými dospelými“.

Posledná časť je zhrnutím ich odporúčaní, ako sa dá vysporiadať s prípadnými prekážkami a následne časť prezentácie zo záverečnej konferencie „Kam kráčaš, participácia?“, kde uvádzame prínosy občianskych aktivít pre samotných mladých ľudí a tiež pre mesto, v ktorom žijú.

Dúfame, že útla publikácia bude motiváciou a tak trochu návodom, ako pomôcť práci s mládežou v mestách a obciach a to tým najprirodzenejším spôsobom: iniciatívou zdola.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a prajeme veľa trpezlivosti, optimizmu a chuti meniť svet okolo seba na lepší.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach