Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Povieme viac: Ako vystupovať presvedčivo

30.11.2020

Ďalšie zo sérií školení, zamerané na prezentáciu našej činnosti bolo tentokrát zamerané aj na vystupovanie pred médiami a voľbu vhodných výrazových prostriedkov. Školenie realizovalo PDCS z Bratislavy, s ktorým máme dlhodobo len pozitívne skúsenosti.

Množstvo praktických cvičení, domáca príprava a spätná väzba boli aj tentokrát výborným vzdelávacím momentom. Ako zástupcovia mimovládnych organizácií často zabúdame na význam propagácie svojich aktivít. Vedieť rozprávať pred kamerou, do mikrofónu, zvládnuť to za 5 minút alebo napniť hodinu zmysluplným obsahom nás posunie o niekoľko dôležitých krokov dopredu. Veď ako inak presvedčiť nielen naše cieľové skupiny, ale aj verejnosť a potenciálnych donátorov, keď nie autentickým a presvedčivým prejavom?
Ďakujeme za ďalšiu príležitosť získať zručnosti v oblasti, na ktorú nám pri bežnej činnosti nezostáva veľa času.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach