Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Príprava novej Stratégie SR pre mládež na roky 2021-2028

17.03.2021

Medzirezortná pracovná skupina sa dňa 17.03.2021 podieľala na tvorbe dôležitého dokumentu, akým je Stratégia SR pre mládež na roky 2021- 2028, na základe ktorého sa uskutočnili dňa 26.03.2021 ďalšie konzultácie na regionálnej úrovni, kde sa zúčastnili aj naši zástupcovia ZIPCeM-u. Zamestnanci sa oboznámili so základnými myšlienkami pripravovanej stratégie SR pre mládež.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach