Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Pripravení pre život?

20.08.2020

Pýtame sa mladých ľudí: Ste pripravení pre život? Zariadite sa? Uživíte sa? Máte zručnosti, ktoré k tomu potrebujete? Zároveň nás zaujímajú aj názory pedagógov, pracovníkov s mládežou, personalistov a iných odborníkov, ktorí s mladými pracujú.

Dotazník pre mladých 13 - 30 rokov

Dotazník pre dospelých nad 30 rokov


Pomôžte nám svojimi odpoveďami. Máme v pláne vytvoriť československý informačný a vzdelávací portál Ready for life.online, ktorý sa bude venovať téme neformálneho vzdelávania nielen v týchto dvoch krajinách, ale aj za ich ďalšími hranicami. Bude sústreďovať organizácie, inštitúcie, nájdete si podujatie, školenie, webinár, budú tu video metodiky a množstvo užitočných dát. Ale aj partnera pre spoluprácu. A na to, aby naozaj zodpovedal potrebám, potrebujeme úprimné odpovede vás, ktorí toto čítate.

Ako sú na tom so zručnosťami mladí ľudia dnes a čo im ešte môžeme ponúknuť?

Vyplnenie dotazníka trvá približne 10 minút. Získané dáta budú voľne dostupné po ukončení prieskumu, na jeseň 2020.

Ďakujeme aj za ďalšie šírenie dotazníkov.

Kontaktná osoba pre SR:
Lucia Macaláková,
Združenie Informačných a poradenských centier mladých v SR

Kontaktná osoba pre ČR:
Jan Čermák
Informační centrum mládeže Český Krumlov

Táto aktivita bola zrealizovaná v rámci projektu Mapa príležitostí: sprievodca informáciami pre mládež, podporenému z programu Európskej komisie – Erasmus+, Kľúčová akcia 2: Strategické partnerstvá.

obrazok

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach