Novinky

Sleduj čo sa u nás deje, na čom pracujeme a s čím ti môžeme pomôcť

Sieťujeme sa a informujeme sa!

16.07.2021

V Trenčianskom samosprávnom kraji sa realizovalo dňa 15.07.2021 informačné a sieťovacie stretnutie mimovládnych neziskových organizácií a aktívnych občanov v TSK, ktorého sme sa zúčastnili aj my. Hlavnou témou stretnutia bola príprava nového programového obdobia fondov EÚ 2021 – 2027 na regionálnej aj národnej úrovni. Cieľom bolo vymeniť si informácie o príprave Integrovanej územnej stratégie v TSK, diskutovať o skúsenostiach so zapájaním sa do ich prípravy a o možnostiach financovania aktivít MNO z nových fondov EÚ. Stretnutie sme vnímali ako veľmi prínosné.

Späť na novinky

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach