S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Online vs. offline? Neporovnávame, spoznávame.

26.04.2020

V rámci sociálneho dištancu sa rozdelili nielen rodiny a priatelia, ale prerušilo sa aj množstvo pracovných aktivít v našich organizáciách. Zdvihla sa vlna aktivít v online priestore a sociálne siete praskali ponukami webinárov, online školení a podobne. Rýchlo reagujúc na túto situáciu, zabezpečili sme pre naše členské organizácie školenie Online facilitácie, ktoré ponúka PDCS z Bratislavy. Toto školenie bolo súčasťou projektu ´Moderné informačné a poradenské služby pre mladých´.

Nie pre každého je jednoduché stratiť fyzický kontakt s účastníkmi a vtesnať sa do niekoľkopalcovej uhlopriečky monitora. Ale aj vďaka prístupu školiteľov z PDCS sme si začali v tejto téme viac dôverovať. Zistili sme, aké množstvo funkcií môžeme vďaka ZOOM-u využívať, aby sa naši účastníci nenudili alebo nestratili. Online facilitované stretnutia vďaka dodržiavaniu konkrétnych zásad, ktoré zahŕňajú ako technické, tak osobné pravidlá môžu byť plnohodnotnou alternatívou tým offline. Ako pri všetkom, aj tu môžeme hovoriť o plusoch a mínusoch, ale v zásade, prečo to nebrať ako výzvu naučiť sa niečo nové?

Školenie bolo pre nás významným prínosom. Aj keď nechceme maľovať čerta na stenu, ktovie, kedy zas budeme odkázaní na online priestor? A na druhej strane – aj vám sa zdá, že niektoré aktivity prenesením sa do virtuálneho sveta len získali? Spoznali sme nielen nové nástroje, ale aj nový rozmer efektívneho nakladania s časom, kedy si namiesto dvoch hodín cestovania môžeme vymýšľať už ďalšie aktivity, alebo mať viac času pre seba.

V ZIPCeM-e sme odvtedy školenia cez ZOOM využili niekoľkokrát a aj keď je považujeme osobný kontakt s účastníkmi za jeden z kľúčových prínosov neformálneho vzdelávania, naozaj sa dá školiť aj online, keď vieme, ako na to.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

obrazok

obrazok

Späť na ACF

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach