S podporou ACF

S podporou Active citizen fund, v rámci témy Rozvoj organizácií občianskej spoločnosti, mapujeme potreby mladých ľudí a zlepšujeme poskytovanie inofrmačných a poradenských služieb pre mladých ľudí.

Vedenie väčších skupín: Facilitácia II

30.10.2020

Prvú časť školenia sme absolvovali prezenčne a dúfali sme, že sa to podarí aj s tou druhou. Nestalo sa tak a boli sme nútení aj s touto aktivitou prejsť do online prostredia. Vďaka výbornej školiteľke Karolíne Mikovej z PDCS sme však strávili chvíle za počítačmi naozaj intenzívne a prakticky.

Nosnými témami boli pracovné porady a veľké stretnutia, typu konferencií, s rozšírením o vedenie týchto stretnutí v online priestore. Pracovali sme na prípravách konkrétnych podujatí tak, aby sme mali priame prepojenie s praxou. Veľa sme diskutovali v pléne a následne v menších skupinách. Identifikovali sme silné a slabé stránky našich procesov a navrhovali zlepšenie.
Vďaka momentálnej situácii sme si to už niekoľko dní mohli vyskúšať v praxi, každá organizácia je momentálne odkázaná na online priestor a toto školenie nám veľmi pomohlo aj v týchto podmienkach robiť naše aktivity efektívnejšie s orientáciou na využiteľné výstupy.

Ocenili sme aj možnosť následne konzultovať svoje potreby priamo s Kajou, čo niektoré organizácie už stihli využiť.

„Projekt ‘Moderné informačné a poradenské služby pre mladých’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

obrazok

Späť na ACF

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach