Kde nás nájdete?

Sídlime v Prievidzi v budove Informačného centra mladých

Naši ľudia

Otázky? Návrhy na zlepšenie našej činnosti? Kontaktuj nás.

Meno Telefón Email
Mgr. Elena Valenteje
predsedníčka ZIPCeM
0908 715 388 evalenteje@zipcem.sk
PhDr. Juliana Martinková
vedúca kancelárie
0918 763 233 sekretariat@zipcem.sk
koordinator@zipcem.sk
Bc. Marcela Priehodová
0907 632 982 referent@zipcem.sk
Ing. Marcela LUČANSKÁ
ekonómka ZIPCeM
0918 511 059 marcela@icm.sk

Dobré informácie

hľadaj aj na sociálnych sieťach