Dokumenty

Čím sa riadime, aby naša práca bola profesionálna

Informačným centrom mladých sa môže stať organizácia s právnou subjektivitou, ktorá pracuje s mládežou a v stanovách má ako jednu z činnosti uvedené aj poskytovanie informačných a poradenských služieb pre deti a mládež. Takáto organizácia si podá písomnú žiadosť, ktorá bude prehodnotená a schválená, prípadne zamietnutá, na najbližšom rokovaní Valného zhromaždenia ZIPCeM. Ďalším krokom je podpísanie Prístupovej zmluvy, ktorá, okrem iného oprávňuje subjekt používať spoločnú značku a názov ICM a takto aj vykonávať svoje aktivity. Prvý rok činnosti je organizácia klasifikovaná ako „člen pozorovateľ“ a po uplynutí tejto doby sa stáva „riadnym členom“ ZIPCeM. Viac sa dozviete v dokumente „Ako založiť Informačné centrum mladých v SR“.

Základné dokumenty
Názov dokumentu Stiahnuť
Stanovy ZIPCeM
Jednotná klasifikácia informácii ZIPCeM
Prístupová zmluva pre ICM


Výročné správy
Názov dokumentu Stiahnuť
Výročná správa ZIPCeM 2016
Výročná správa ZIPCeM 2015
Výročná správa ZIPCeM 2014
Výročná správa ZIPCeM 2013
Výročná správa ZIPCeM 2012
Výročná správa ZIPCeM 2011
Výročná správa ZIPCeM 2010
Výročná správa Infomobil 2010
Výročná správa ZIPCeM 2009
Výročná správa ZIPCeM 2008
Výročná správa ZIPCeM 2007
Výročná správa ZIPCeM 2006
Výročná správa ZIPCeM 2005
Výročná správa ZIPCeM 2004
Výročná správa ZIPCeM 2003
Výročná správa ZIPCeM 2002
Výročná správa ZIPCeM 2001
Výročná správa ZIPCeM 2000

Sme k tebe bližšie

Hľadaj náš profil na sociálnych sieťach