ICM na Slovensku

Hlavnou činnosťou Informačných centier mladých je poskytovanie informačných a poradenských služieb pre mládež v konkrétnych tematických oblastiach. Informácie sú overené, aktuálne, konzultácie sú vždy anonymné a prispôsobené potrebám klienta. Mladý človek, ktorý sa potrebuje dozvedieť niečo o práci, vzdelávaní, cestovaní, závislostiach či ochrane ľudských práv, pokojne sa môže obrátiť na jednotlivé ICM – telefonicky, elektronickou poštou, prípadne si dohodnúť osobné stretnutie. Každé ICMko je však špecificky zamerané na svoj región, a okrem informácií realizuje mnoho ďalších vzdelávacích, či voľnočasových aktivít, odpovedajúcich na požiadavky mladých ľudí v danom meste, obci, či kraji. Často tak pôsobí ako Centrum prvého kontaktu pri prevencii závislostí, či dobrovoľnícke centrum alebo nízkoprahový klub a je jednou z mála dlhoročne fungujúcich mládežníckych organizácií vo svojom regióne.

Vyber si svoje Informačné centrum mladých